Confidenţialitate și securitate

Protecţia datelor cu caracter personal pe website-ul BARF.ro al S.C. Creartflow S.R.L..

Datele cu caracter personal ce ne sunt comunicate de către utilizatori sunt supuse regimului Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. În înţelesul acestei legi, prin “date cu caracter personal” se înţeleg orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Noi colectăm numai datele cu caracter personal ce ne-au fost trimise de către utilizatori din proprie iniţiativă. Nu vă cerem să ne furnizaţi aceste date ca să vă permitem accesul pe pagina noastră de internet şi nu vă cerem să dezvăluiţi mai multe date decât ne sunt strict necesare pentru a vă putea comunica, prin intermediul poştei electonice, modificările, noutăţile, publicaţiile, broşurile şi alte materiale promoţionale, precum şi pentru a vă include în concursurile cu premii şi în procedurile de înştiinţare a câştigătorului, în măsura în care nu solicitaţi altceva în mod expres. Dacă mesajele dumneavoastră cu întrebări şi comentarii conţin date personale după care puteţi fi identificaţi, noi folosim aceste date pentru a vă acorda asistenţa pe care ne-aţi cerut-o.

Dorim să vă comunicăm clar că datele personale pe care ni le-aţi furnizat rămân confidenţiale, în măsura în care nu doriţi chiar dumneavoastră să le dezvăluiţi de bună voie. Nu comercializăm, nu transferăm, nu dezvăluim terţilor, fără acordul utilizatorilor, datele personale ale acestora, cu următoarele excepţii: (1) cazurile în care suntem obligaţi de lege să dezvăluim aceste date (de exemplu, proceduri judiciare sau administrative); (2) situaţiile în care anumiţi furnizori sau colaboratori ne ajută în menţinerea şi desfăşurarea activităţii pe pagina noastră de internet (de exemplu, acordarea premiilor în cadrul unui concurs); (3) situaţiile în care trimitem e-mail-ul dumneavoastră cu întrebări sau comentarii unor alţi colaboratori sau furnizori care ar putea să răspundă mai bine acestor întrebări, nu înainte de a vă solicita acordul.

Nu preluăm, nu înregistrăm şi nu utilizăm datele personale ale minorilor, decât cu acordul părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali ai acestora. Dacă sunteţi minori, vă rugăm să nu ne trimiteţi datele dumneavoastră personale, adică numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum şi orice alte date care ar putea ajuta la identificarea dumneavoastră. Dacă totuşi alegeţi să ne trimiteţi corespondenţă în care ne dezvăluiţi date personale deşi sunteţi minori şi nu aveţi acordul părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali, vă informăm că Barf.ro refuza în mod expres să proceseze această corespondenţă.

Încercările neautorizate de expediere şi modificare a datelor de pe această pagină sunt strict interzise.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, utilizatorii care au ales să ne dezvăluie aceste date au dreptul de acces la date şi dreptul de intervenţie asupra datelor. Astfel, puteţi să verificaţi oricând toate datele personale pe care ni le-aţi furnizat. La cererea dumneavoastră, dacă datele respective se mai află în baza noastră de date, noi putem să modificăm, să corectăm, să ştergem sau să încetăm folosirea ulterioară a acestora. Dacă doriţi să vă exercitaţi acest drept, trebuie doar să ne înştiinţaţi. Utilizatorii beneficiază, de asemenea, de dreptul de a fi informat, dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de dreptul de a se adresa justiţiei.

Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la Politica noastră de protecţie a datelor personale sau doriţi să ne împărtăşiţi experienţele dumneavoastră pe această adresă de internet, vă rugăm să ne anunţaţi la adresa de e-mail contact@barf.ro.

Confidenţialitatea datelor
Dorim să subliniem faptul informaţiile dumneavoastră personale sunt confidenţiale atunci când vizitaţi acest website, cu excepţia cazului în care doriţi în mod voluntar să le dezvăluiţi.

Ne angajăm ca, în afară de scopul cercetării juridice, nu vom oferi altor părţi informaţiile pe care le-am primit.

Datele de accesare a paginii web sunt îngregistrate automat şi nu conţin informaţii cu caracter personal (tipul browser-ului, numărul de vizite, timpul petrecut pe site, etc). Barf.ro are dreptul exclusiv de a utiliza datele despre vizite pentru a evalua site-ul şi pentru a îmbunătăţi conţinutul şi funcţionalitatea acestuia.

Trimiterea de mesaje prin e-mail

Când ne trimiteţi un mesaj prin intermediul poştei electronice (e-mail) cu datele dumneavoastră personale prin care puteţi fi identificat, fie direct printr-un e-mail cu o întrebare sau comentariu sau prin intermediul unui formular trimis prin e-mail, vom folosi aceste informaţii pentru a satisface cererea dumneavoastră. Cu acordul dvs este posibil să trimitem adresa dumneavoastră de e-mail altor angajaţi sau furnizori care pot răspunde cel mai bine la întrebările dumneavoastră.

Toţi angajaţii Barf.ro şi partenerii de afaceri sunt responsabili pentru respectarea principiilor de confidenţialitate. Încercări neautorizate de a încărca informaţii sau de a modifica informaţiile de pe acest website sunt strict interzise.

Sondaje, chestionare şi promoţii de marketing
Adesea efectuăm sondaje şi chestionare pe site-ul nostru. Datele colectate din aceste sondaje şi chestionare sunt folosite exclusiv în cadrul Maxi Pet. În cazul în care pe o pagină publicăm rezultatele unui sondaj, acestea nu conţin date personale.

Website-urile noastre conţin adesea informaţii despre diferite concursuri pe care le organizăm. Pentru aceste concursuri şi tombole care permit accesul electronic, vom folosi informaţiile dumneavoastră personale doar în scopul de a realiza intrarea în concurs (de exemplu, pentru a vă contacta în cazul în care sunteţi câştigători). Nu împărtăşim aceste informaţii cu nimeni în afara Barf.ro cu excepţia furnizorilor care ne asistă în organizarea concursurilor şi care au obligaţia legală de a păstra confidenţiale toate informaţiile disponibile. La încheierea concursului, informaţiile furnizate vor fi şterse după o anumită perioadă de timp.

Barf.ro nu îşi poate asuma responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat prin utilizarea de informaţii obţinute de pe acest website în alte scopuri în afara celor care sunt precizare.

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la politica noastră de protecţie a datelor cu caracter personal sau legat de experienţa dumneavoastră pe acest website, vă rugăm să ne contactaţi.

Barf.ro nu poate fi considerat responsabil pentru abuzuri care nu pot fi dovedite a fi apărut ca rezultat al defecţiunilor tehnice sau omisiunilor de siguranţă ale website-ului sau ale unui angajat Barf.ro – S.C. Creartflow S.R.L.

Site-ul este temporar oprit din cauza invertarului. Refuză

Site creat de STARTpeNet